"Táltos" Palánták Utánpótlás-nevelő SE                      

Bemutatkozás

Egyesületünk 2008 óta fejlődik töretlenül a Zsámbéki medence térségében. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek alatt igen sok mérföldkövet megtettünk, és teszünk továbbra is.

Több helyszínen sok új csoportot sikerült elindítanunk, ezzel is bizonyítva, hogy igenis igény van építő-nevelő munkánkra.

Munkánk célja a sport - mozgás – csapatsport megszerettetése, valamint a futballutánpótlás helyes módjának megteremtése. Igyekszünk tudásunk legjavát adni, mindezt továbbfejleszteni, a gyerekeknek a lehető legtöbbet megadni. Célunk a sportból, illetve az adott sportágból a legtöbbet kihozni, de mindezt józan keretek közt.

Bátran állíthatjuk, hogy már igen jelentős területi  támogatottsággal rendelkezünk mind az óvodák, mind az iskolák körében, megteremtve a közös célt, a közös érdekeket és talán a dicsőséget.
Edzőink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, elhivatottságuk és a gyermekek iránti odaadásuk is egyesületünk nevét öregbítik.

Már óvodai szinten kiemelt figyelmet szentelünk arra, hogy gyermekeink a csapatsport, és maga a versenysport legfontosabb tulajdonságát sajátíthassák el: ez a fegyelem, illetve a közösségben való együttműködés, hiszen ezek nélkül nemigen sajátíthatjuk el tökéletesen a sport alapjait.
Ezért foglalkozásainkat elsődlegesen ezek a szempontok irányítják.

Óráink anyaga: 
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve speciális tematika alapján a labdarúgás alapjainak a megismertetése és megszerettetése.

Az órákon kiemelten foglalkozunk:

  • a mozgáskoordináció-javításával, fejlesztésével
  • labdaérzékelő gyakorlatokkal
  • gyorsaságfejlesztéssel
  • a technikai alapok elsajátításával

Természetesen minden foglalkozásunkat, amennyiben lehetséges a gyermekek számára már megszokott
környezetükben, azt nem elhagyva az adott óvodában, iskolában tartjuk.

Minden évben több tornát rendezünk, melyen "palántáink" egymástközt megmérettethetik tudásukat, és megmutathatják ügyességüket, elhivatottságukat, és küzdeni tudásukat.

Azoknak a gyerekeknek, akik kiemelkedőbb tudással rendelkeznek, s igazán a futball, mint versenysportág lép elő az érdeklődésükbe, lehetőséget teremtünk egy "kiemelt csoportba" való lépésre, a profi légkör és kiugrás esélyének megteremtésére.

Azoknál a gyermekeknél, akiknél egyértelműen nem a futball jelentené majd a "világrengető deszkákat", bátran elmondhatjuk, hogy az itt megszerzett "tudásuk" bármilyen más sportágban, vagy akár a mindennapi életben is hasznukra válhat.

 

"Ne kérdezd tőlem, hogy meddig maradhatok
A játék vége előttem is titok,
Játsszunk most együtt, amíg csak lehet,
Remélem, nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek"

Palánták induló